top of page

illustrationer till svenskaläromedel för högstadiet, utgivet av Nationalencyklopedin.

Läromedel finns på NE.se

RESURSER VID PRESENTATION
BEFÄST DIN KUNSKAP
LITTERATURHISTORIA
VIMMELKANTIG
VAD ÄR EN TEXT?
TEXTER BESTÅR AV OLIKA LAGER
TALA OM BÖCKER
SPRÅKRIKTIGHET
SKAFFA RESPONS
SAGOR
LÄGGA NÄSAN I BLÖT
UPPBYGGNAD ARTIKEL
LOGGBOK
SKRIVA TEXTKURVA
HALKA IN PÅ ETT BANANSKAL
DISPOSITION
GESTERNA ÄR KULTURELLA
BOKHÖG
AVSTAVNING
ATT SKAPA DIALOG
HITT OCH ORGANISERA INFORMATION
bottom of page