Illustration och layout på drinkbox som finns på Restaurang Södra Sällskapet, Stockholm.

FOTO: JOHAN ÅSTRÖM

FOTO: JOHAN ÅSTRÖM

FOTO: JOHAN ÅSTRÖM

FOTO: JOHAN ÅSTRÖM

ILLUSTRATION INTO THE WOODS