top of page

Illustration och layout på drinkbox som finns på Restaurang Södra Sällskapet, Stockholm.

FOTO: JOHAN ÅSTRÖM
FOTO: JOHAN ÅSTRÖM
FOTO: JOHAN ÅSTRÖM
FOTO: JOHAN ÅSTRÖM
ILLUSTRATION INTO THE WOODS
bottom of page