Grafisk formgivning och medillustratör till Fabian Linnas illustration. Utgiven av Förlaget Storyhood

NEMESIS OMSLAG